gemeente programma duurzaamheid
reclamecampagnes

Realisatie programma duurzaamheid

Communicatieregisseurs* heeft ervaring als het gaat om de uitvoering van het programma duurzaamheid met als resultaat; een breed draagvlak en een hogere haalbaarheid van de doelstellingen!

Dit brede draagvlak creëren wij door bewoners en ondernemers te verbinden en te informeren via diverse communicatiekanalen. Met duurzaamheid acties, die passen binnen de verschillende thema’s van het programma, weten we inwoners en ondernemers niet alleen te informeren maar ook te enthousiasmeren. Campagnematig wordt iedereen op de hoogte gehouden en aangezet tot duurzaamheid binnen hun mogelijkheden.

De inspanningen en resultaten worden vast gelegd in helder geformuleerd KPI’s. Hierdoor is het mogelijk om de haalbaarheid van het programma duurzaamheid op ieder moment te toetsen en waar nodig bij te sturen.

Wij denken graag mee over de communicatie en participatie omtrent duurzaamheid. Ons doel is om de speerpunten in het programma duurzaamheid om te zetten in een duurzame toekomst voor iedereen binnen jouw gemeente.

Ook hulp nodig
bij programma
Gezonde Leefomgeving?